Badanie rynku energii wiatrowej

Badanie umożliwia przegląd przez polski rynek energetyki wiatrowej w celu dostosowania go
bliżej potencjalnego inwestora. W procesie, liczby techniczne, ekonomiczne i
implikacje zasobów musiały być zbadane. Głównym celem tego badania
było:
• ocena polskiego zasobów wiatru i jego dystrybucji geograficznej.
• poziom produkcji energii elektrycznej i czy może być zakwaterowany w
sieci energetycznej.
• obecny stan rynku energii wiatrowej i jej potencjalnego tempa wzrostu.
• Analiza technologii energii wiatrowej i jej profil kosztów.
Nie ma wątpliwości, że energia wiatrowa może odegrać znaczącą rolę w polskiej energetyce
dostaw. To nie jest tylko coś na co oczekujemy z nadzieją na przyszłość - jest tutaj
dzisiaj także wydźwięk rozwijających się firm na całym świecie.
Jesteśmy świadkami, że energia staje się coraz większym problemem na całym świecie dlatego warto zainwestować w elektrownie wiatrowe. Ma to zarówno
jej  i globalne znaczenie:
lokalnie, odnosi się do przystępności energii i zniszczenia środowiska spowodowanego
przez procesy produkcji energii, podczas gdy na świecie odnosi się ona do
• wyczerpywania się tradycyjnych zasobów paliw kopalnych, z jednej strony i
• zmianą klimatu, który wydaje się być coraz bardziej uznawany za światowe i
środowiskowe zagrożenie dla ludzkości.